İş Makinası Sektörü Haberleri

Teksan Jeneratör ihracata odaklandı

Yerli jeneratör üreticisi Tek­san, sadece ihra­cat için üretim yapacağı yeni te­sisini devreye alıyor. Kocaeli Serbest Bölgesi’nde 25 milyon euroluk yatırımla kurulan fabrikada günlük 20 je­neratör üretimi hedefleniyor. Şir­ket yatırımı tamamen öz serma­yeyle yaparken, üretim için ge­rekli malzemeleri de dezavantaj yaratmadığı sürece yerli firmalar­dan tedarik ediyor. Yeni fabrikada bugün için 50 kişiyi istihdam eden Teksan, yılın 3’üncü çeyreği itiba­riyle bu sayıyı 200’e çıkaracak.

Teksan Yönetim Kurulu Üye­si Burak Başeğmezler, Pazarlama İletişimi Müdürü Deniz Sağlam ve Pazarlama Direktörü Bertan Birkan, iftar programında bir ara­ya geldikleri basın mensuplarına şirketin yatırımları ve hedefleriy­le ilgili bilgiler verdiler.

Çağrı merkezlerine gelen şikâyetlerin çoğunluğunun yakıtı bi­ten jeneratörler için yapıldığını dile getiren Teksan Yönetim Ku­rulu Üyesi Başeğmezler, ürettik­leri ürünlerin genel olarak müş­teri isteklerine göre şekillendirildiği ve standart üretimin sınırlı olduğunun bilgisini verdi. Koca­eli Serbest Bölgesi’nde yeni bir fabrika kurduklarını anlatan Başeğmezler, bu fabrikadaki üre­timle tamamen ihracata odakla­nacaklarım kaydetti. Fabrikayla birlikte üretim kapasitelerinin 3 katına çıkacağını bildiren Başeğ­mezler, “Bina yapıldı, test üretim­lerine başladık. Yılın 3’üncü çey­reği itibariyle tam kapasite çalış­mayı planlıyoruz. Bugün orada 50 kişilik istihdamımız var. Gelecek yıl 200 kişiye çıkacak buradaki istihdamımız. Toplam istihdamı­mız da 850 ola­cak. Fabrikanın yatırım bedeli 25 milyon euro. Tamamını öz sermayemizle gerçek­leştirdik. Arsayı 49 yıllığına kira­ladık” dedi. Bugün Kocaali’de ki fabrika­da 5- 6 jeneratör ürettiklerini söyleyen Başeğmezler, tam ka­pasite çalışmaya başladıklarında günde 20 jeneratör üreteceklerini ifade etti.

Yabancı bir firmayla finale kaldı. Başeğmezler, Teksan’ ın şimdi Ku­zey Amerika pazarına uygunluk belgesi almak için gerekli başvu­ruları yaptıklarını belirterek, o belgeyi alarak, imajlarını yüksel­tip Güney Amerika’ya daha faz­la satış yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Ar-Ge merkezi olmak için de yakın bir zamanda başvu­ru yapacaklarına dikkat çeken Ba­şeğmezler, şöyle devam etti: “Tek­san olarak Türkiye’deki şirket­lerin Ar- Ge sıralamasında 97’nci sıradayız. Bu bizim için gurur kaynağı fakat Türkiye için kötü. Çünkü jeneratör herkesin yapa­ bileceği, daha standart bir ürün. Bu nedenle bizden ilerde daha faz­la şirket olmalıydı. Biz üretimde mümkün olduğu kadar, bize de­zavantaj yaratmadığı sürece yerli parçalar kullanıyoruz.”

Başeğmezler, Bursa’daki şehir hastanesi ihalesinde de yabancı bir firmayla birlikte son 2’ye kal­dıklarının bilgisini paylaştı.

Öte yandan değişken devirli bir motor ile güneş veya rüzgar ener­jisine entegre bir şekilde kulla­nılabilen Hibrit Jeneratörün pro­totip çalışmasını tamamlayan Teksan Jeneratör, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konu­sunda TÜBİTAK destekli olan bu yeni ürününün satışına 2017 yı­lında hız verecek. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sistemi, yurtdışında daha çok telekomüni­kasyon firmaları kullanıyor. Tek­san Jeneratör Ar-Ge yatırımla­rı ile ihracat potansiyeli yüksek olan Hibrit Jeneratörü Türkiye’de ilk üreten şirket. Dünyada da bu teknolojiyi üretebilen sayılı şir­ketlerden biri konumunda bulu­nuyor.


825 kez görüntülendi 10 Haziran 2017

Güncel İş Makinası Sektörü Haberleri

İş makinası sahipleri ve iş makinası arayanlar Android uygulamamızı makinaparkuru. com/android adresinden indirebilirsiniz.

17 Şubat 2021
Ekonomideki daralmayı en sert şekilde yaşayan sektörlerin başında gelen Türkiye iş makineleri pazarında 2019 yılının ilk 2 ayında iş makineleri satışları %75,5 ve istif makinesi satışları %51,1 azaldı.

12 Mart 2019
İş makineleri üreticisi JCB, geliştirdiği patenti kullandığı iddiasıyla iş makineleri üreticisi Manitou’ya dava açtı.

06 Mart 2019
Orman Genel Müdürlüğü, makine parkını MST ekskavatörleri ile güçlendirmeyi sürdürdü.

06 Mart 2019

Kiralık İş Makinası Arayanlar

Zonguldak'da Kiralık Paletli Mini Ekskavatör Aranıyor

1 adet, Süre: 6 AYLIK
Zonguldak Filyos mevkisinde kazık başı kırım işlerinde kullanılmak üzere kırıcılı 1 adet paletli mini ekskavatör 6 AYLIK operatörlü olarak kiralanacaktır. Mazot, Konakla... Devamı

2 firma teklif verdi 04 Aralık 2021

Zonguldak'da Kiralık Beko Loder Aranıyor

1 adet, Süre: 6 Aylık
Zonguldak Filyos mevkisinde kurulmakta olan şantiyede mobilizasyon kurulumlarında kullanılmak üzere mazot ,konaklama ,yemek ve makine geliş nakliyesi işveren kapsamında... Devamı

04 Aralık 2021

İzmir'de Kiralık Paletli Mini Ekskavatör Aranıyor

3 adet, Süre: 3 aylık
İzmir’de teraslama işinde çalıştırılmak üzere 5-9 ton arası 3 adet paletli mini ekskavatör 3 aylık operatörsüz olarak kiralanacaktır.

04 Aralık 2021

Kocaeli'de Kiralık Telehandler Manitou Aranıyor

1 adet, Süre: 2 haftalık
Kocaeli Şehir hastanesi şantiyesinde çalıştırılmak üzere 17-18 metre kapasiteli 1 adet telehandler 2 haftalık operatörlü olarak kiralanacaktır

04 Aralık 2021

Karabük'de Kiralık Beko Loder Aranıyor

1 adet, Süre: 1 yıllık
Karabük'de Yıl boyu saatlik kiralayabilecek ( Aylık ortalama 15 bin TL'lik iş yapılmakta) beko loder aranıyor. 7/24 esasına göre çalışılacak olup çalışma saati üzerinde... Devamı

03 Aralık 2021

İstanbul'da Kiralık Paletli Ekskavatör Aranıyor

1 adet, Süre: 2 aylık
İstanbul Beykoz'da Kum sahasında düzenleme işinde çalıştırılmak üzere 20-25 ton KAPASİTELİ 1 adet PALETLİ ekskavatör 2 aylık operatörlü olarak kiralanacaktır

1 firma teklif verdi 03 Aralık 2021
Makinaparkuru'na, 2016 yılından itibaren;
10.000

Kiralık iş makinası arayan müşteriler istedikleri iş makinası detaylarını (hangi iş makinası, kaç adet, ne için kiralanmak isteniyor vb...) Makinaparkuru.com'a ileterek talep oluşturur.

6.000

Makinaparkuru.com, gelen talepleri iş makinası tedarikçisi olarak kayıt olan anlaşmalı iş makinası sahiplerine gönderir.

20.000
Firma Fiyat Teklifi Gönderdi

İş makinası sahipleri en kısa sürede fiyat tekliflerini iletir. Talep sahibi ve iş makinası sahibi firmaya hızlı iletişim için gerekli bilgiler gönderilir. Makinaparkuru.com herhangi bir komisyon talep etmez.